Stookkamer en verwarming.
De stookkamer is het brandtechnische hart van zowel de Tigchelkachel als de Finoven.

Deze stookkamer heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een geavanceerde verbrandingsruimte met een maximale houtbenutting. Het hout ligt/staat (afhankelijk van de vulmethode) hier in een speciaal gevormd 'keldertje’ waardoor de verbrandingstemperatuur extra hoog kan oplopen. Deze verbranding wordt nog geoptimaliseerd, door de bijzondere verdeling van de verbrandingslucht via de tientallen nozzels (inblaasmondjes). Door de -bouw-vorm van deze ruimte vindt er aanvullend nog een 'naverbranding' plaats; alles uit het stookhout wordt op deze wijze zo volledig mogelijk verbrand voor optimale warmteopwekking. Hierdoor is er ook aanmerkelijk minder hout nodig dan bij de -traditionelere- stooksystemen!

De voordelen van deze stookkamer zijn:

  • Maximale houtverbranding
  • Minimale roet- en fijnstofuitstoot
  • Weinig asresten
  • Relatief weinig verbrandingslucht nodig
  • Weinig onderhoud
  • Lange levensduur

Klik op de onderstaande stookkamerillustratie's om een beeld van de meest effectieve houtverbranding te krijgen.
Uitgebreide en nuttige informatie oa. betreffende het rendement van de kachels, vindt u op de pagina: techaspecten

De blaasmondjes (nozzels) en hun werking.
 
De Tigchelkachel, Finoven of PreFiN als hoofdverwarming.

Voor de moderne, -energie-efficiënte- woningen (de zgn. LEW en Passiefwoningen), is dit de ideale houtkachel. Bij warmtevraag op donkere dagen is de warmtebehoefte voor één of enkele dagen terug op peil te brengen. Bij regulier stookgebruik past de warmteafgifte van deze kachels altijd binnen de warmtevraag van de woning. Oververhitting ermee is uitgesloten! Met slechts enkele korte brandsessies per week(!), houdt men dit woningtype in de wintermaanden op een behaaglijke binnentemperatuur. Voor deze woningen komt het brandhoutgebruik uit op slechts enkele kubieke meters/stères per jaar! De verbranding in de Tigchelkachels, Finovens en de Prefin’s vraagt alleen maar kurkdroog brandhout.
In de zomermaanden is het effect van deze zware kachels eveneens verrassend te noemen... de kachelmassa neemt dan overtollige warmte op en zorgt zo voor het nivelleren, het minder snel oplopen van de binnentemperatuur!
 
De verwachtingen van de warmteafgiftes worden veelal (te) hoog geschat. Veel mensen denken dat deze robuuste houtkachels veel warmte afgeven en speciaal voor grote ruimtes zijn bedoeld. DIT IS NIET CORRECT. Een warmteaccumulerende houtkachel geeft juist een erg getemperde warmte, een soort  bescheiden warmtebemoeienis welke altijd past binnen de warmtevraag van de woning en de warmte verspreidt over een lange tijd!