Vragenvuur

Vragenvuur
 
de meest gestelde vragen...
Kijk hier voor de meest gestelde vragen en de antwoorden hierop. Is uw vraag/antwoord er niet bij, stel hem dan gerust aan ons. We zullen dan zsm. reageren.

Kijk voor meer (technische) informatie ook op de pagina Milieu.

 
Wat is het verschil tussen een metalen houtkachel en een Tigchelkachel?

Warmte uit hout.
Het verschil zit hem vooral in de continuïteit van warmte en het warmterendement. Bijna elke kachelfabrikant claimt tegenwoordig de uitdrukking Hoog rendement. Toch stookt men brandhout vaak nog in metalen kachels, eigenlijk in de oorspronkelijke kolenkachel. Vroeger kreeg men, met gelijkmatige kolenstook een comfortabele, “aaibare” kachel. Met hout gestookt, wordt zo’n kachel kortstondig heel heet en fluctueert de temperatuur heel sterk door almaar tussentijds bijvullen. Een gelijkmatige warmteontwikkeling is dan alleen af te dwingen door het vuur ‘af te remmen’, smeulend te houden. Een smeulend vuur is een zeer slechte manier van hout verbranden, wat veel rookontwikkeling/vervuiling geeft. Daarmee wordt niet alleen de kans op een schoorsteenbrand groot, maar ontstaat ook het risico van koolmonoxidevergiftiging!

Schoon stoken + rendementen.
Bij een grote warmtevraag, dus bij heet opstoken, kun je brandhout in een metalen kachel wel redelijk schoon verbranden. Het opwarmen van een kamer gaat dan snel, maar door het korte traject binnen de kachel verdwijnt een groot deel van de warmte via de schoorsteen. Dan is een laag warmterendement haalbaar.
In een Tigchelkachel is een kortstondige, hoge temparatuur verbranding standaard en leggen de rookgassen daarna nog een lang traject af voor ze de kachel verlaten. Op die manier wordt veel warmte verzameld en een hoog warmterendement bereikt. De steenmassa van een Tigchelkachel slaat alle hitte op, zodat hij aan de buitenkant niet te heet wordt maar “aaibaar warm” blijft en gelijkmatig en lang nastraalt.

Soorten brandhout.

Bij zo’n hoge verbrandingstemperatuur en optimale verbranding geven alle houtsoorten per kilogram evenveel warmte. Ook de lichtere houtsoorten, bijvoorbeeld wilgen en populier, zijn dan prima voor in de Tigchelkachel.

Bestand Grootte
Rendementslabel 2011.pdf 628.82 KB Download
Afb 24 uren overzicht Stooktoestellen... 66.08 KB Download

Naar boven
 
Hoeveel fossiele brandstoffen worden er minder verbrand als ik overstap op groene energie?

"Groene energie" is in een aantal vormen en voor verschllende doelen te maken. Warmte voor het verwarmen van huizen en elektriciteit voor apparaten en verlichting. Door het gebruik van elektriciteit uit fossiele brandstoffen, stoot een gemiddeld huishouden op dit moment 2177 kg CO2 per jaar uit. Overstappen op groene energie betekent dus dat de CO2 uitstoot van een huishouden met 2177 kg afneemt. Ter vergelijking: het verbranden van 824 ltr. benzine of 1209 m3 aardgas geeft ook 2177 kg CO2 toename. Het gebruik van aardgas voor het verwarmen van een woning (gemiddeld 2000 m3), geeft een CO2 toename van ±3600 kg. Verwarmt men deze woning echter efficiënt met biomassa(droog-hout) dan is hiermee een CO2 afname van 3600kg mogelijk! Voor verwarmen geeft directe houtverbranding -dwz. het stoken op de plaats waar u er direct profijt van heeft- hier dus de grootste besparing!

Bestand Grootte
Omrekentabel Energie.pdf 24.56 KB Download

Naar boven
 
Is een houtkachel wel een goede keuze voor het milieu?

Hout op juiste wijze, in een daartoe geëigende "houtkachel" verbranden, is één van de meest mens- en milieuvriendelijkste (100% CO2-neutraal) manieren van verwarmen.
Op juiste wijze gestookt, in speciale houtkachels, verbrandt het hout -door de hoge temperatuur- zéér schoon en wordt bijna álle warmte benut, door opslag in deze speciale ”warmteaccumulerende” houtkachels.

Metalen kachels zijn geen allesbranders, maar zijn alleen goed met steenkolen te stoken. Met "optimale houtstook" is de warmteontwikkeling nl. veel heftiger en hierdoor ontstaat vrijwel altijd "oververhitting". Met name in zachte winters en in het voor- en naseizoen, wordt in de metalen kachel het brandhout afgeremd gestookt. Een afgeknepen, smeulend vuur wordt dan gaande gehouden en draagt daardoor in hoge mate bij aan de luchtverontreiniging. De verlaging in luchtverontreiniging (emissies) tussen de "accumulerende" en een "afgeremd brandende" houtkachel vormt wel een factor 500!


Naar boven
 
Is een Tigchelkachel (accumulerende/warmteverzamelende houtkachel) goed regelbaar?

 

De massieve/dikke “accumulatie”wanden van de Tigchelkachel, voorkomen dat het te warm wordt. Dit in tegenstelling tot stalen kachels, welke het veelal “snikheet” stoken. De wanden van de Tigchelkachel zijn daarom te vergelijken met een soort “fijnafstelling”. Heel langzaam én tevens ook heel geleidelijk, stijgt de temperatuur een aantal graden bij het stoken van de Tigchelkachel. Na de stookbeurt neemt na verloop van vele uren de warmteafgifte heel langzaam af. Het moment van de nieuwe stookbeurt is dan het eigenlijke regelen van de temperatuur. Dit is -afhankelijk van externe factoren zoals oa. isolatiegraad van de woning- niet vaker dan één à twee keer per dag!

Daarnaast speelt ook nog het zelfregulerend effect van het sóórt stralingswarmte een rol. Langgolvige stralingswarmte -zoals de Tigchelkachel levert- is nl. het meest actief bij een groot temperatuursverschil, zoals bijvoorbeeld bij het opwarmen van de (koude)woning. Als de woning op temperatuur is en de zon komt er plotseling bij, dan wordt -doordat het temperatuursverschil afneemt- de straling dus ook vanzelf minder, wat in een vrij stabiele/aangename temperatuurcurve resulteert.

 


Naar boven
 
Kan ik het vuur zien?

Ja, alle deuren zijn met glas uitgevoerd zodat u van het -relatief korte-, boeiende vlammenspel kunt genieten. De kachel geeft daar dan ook onmiddellijk een gedeelte van de warmte af, waardoor er eigenlijk geen vertragingen ontstaan. Bij de schonere houtverbranding blijft het glas ook langer schoon.


Naar boven
 
Kan onze openhaard worden omgebouwd naar een Tigchelkachel?

 

Om op ‘ombouwen’ met ja te antwoorden, is te gemakkelijk gezegd. Nadat de haard geheel is verwijderd, kan op de bestaande fundering een Tigchelkachel of zelfs een heuse Finoven worden gebouwd. Het bestaande rookgasafvoerkanaal kan ook dikwijls direct worden benut. Na het ombouwen heeft u vervolgens een veel groter profijt, in zowel houtgebruik als in warmtecomfort.

 


Naar boven
 
Kan een Tigchelkachel op elke schoorsteen?

 

Onze deskundigen kunnen ter plekke bekijken of deze geschikt is, of dat er wat aan dient te worden verbeterd. De minimale doorsnede moet bijvoorbeeld 15 cm. zijn. De Tigchelkachels kunnen zowel een aansluiting aan de achterkant krijgen (op verschillende hoogtes), als aan de bovenkant. Een aansluitpunt hoef dus, voor wat de Tigchelkachel betreft, geen probleem te zijn.

Mocht het aanleggen van een nieuwe schoorsteen om wat voor reden dan ook moeilijk uitvoerbaar zijn, een Tigchelkachel kan ook eenvoudig -middels een ventilator- op een muurrooster aangesloten worden. De ‘trek’ wordt dan door de ventilator gemaakt. Deze kan zowel aan de buitenmuur, als op het dak worden bevestigd. Een elektrische aansluiting in de buurt van de kachel is dan wel een vereiste. Bij een adviesbezoek worden de verschillende mogelijkheden allemaal met u besproken.

 


Naar boven
 
Moet ik mijn woning van te voren gaan isoleren?

Als u daarvoor in de gelegenheid bent?...Ja!!! Isoleren geeft u het later grootste comfort en heeft het hoogste financiële rendement! Daarna kunt u in de lage energie woning een besluit nemen voor de meest geschikte Tigchelkachel. Het effect van de Tigchelkachel in de woning zal daarna zeker (veel) groter zijn en/of u zult minder hout hoeven te stoken!

Bestand Grootte
Schema vermogen.pdf 29.86 KB Download

Naar boven
 
Welke houtsoort kan het beste in een Tigchelkachel worden verbrand?

 

In principe zijn alle houtsoorten geschikt, als ze maar door-en-door droog zijn!

De feitelijke verbrandingswaarde van alle houtsoorten gaat per kilogram. Droog onbehandeld afbraakhout en hout van wegwerppallets is dus ook te gebruiken. Kijk voor meer uitgebreide informatie op de ondertaande stookwijzer (PDF bestand).

 

Bestand Grootte
Stookwaarden inheems brandhout 2011.pdf 134.11 KB Download

Naar boven
 
Kan er ook met iets anders dan hout in een Tigchelkachel worden gestookt?

Tigchelkachels en Finovens zijn speciaal voor het optimaal verbranden van hout ontwikkeld. De lichte houtsoorten prevaleren hierbij zelfs boven de harde soorten. De brandstof kan daarnaast ook bestaan uit houtbriketten. Het zijn evenwel ABSOLUUT géén "Allesbranders"! Tigchelkachels en Finovens zijn, door hun speciale stookkamer, minder geschikt om kolen in te verbranden en kunnen niet met aardgas worden gestookt. Voor het milieu is lokaal gewonnen brandhout het meest gunstig. Gunstiger nog dan aardgas-stook; volgens een onderzoek in 1999 van het NI.B.E. in Baarn.


Naar boven
 
Kan ik met de stookdeur open branden ?

BESLIST AF TE RADEN!!! Omdat de unieke werking van de Nozzels in de stookkamer dan verloren gaat en de kans op rookoverlast in de kamer en buiten dan even groot is als bij een openhaard.


Naar boven
 
Hoe lang duurt de bouw van een Tigchelkachel of Finoven?

Een Tigchelkachel wordt vaak al in een halve dag opgebouwd. Met een paar bijkomende werkzaamheden is het in de regel in één werkdag te voltooien. Het bouwen van een "op maat" Finoven kan meerdere dagen (3-7) in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de grootte en het ontwerp.


Naar boven
 
Wat is de levertijd?

Bij een -verhuisbare- Tigchelkachel is dit ongeveer 8 weken. Een op maat gemetselde Finoven kan vaak na 2-3 maanden worden gebouwd. Dit is afhankelijk van het ontwerp en de gekozen materialen. In het stookseizoen lopen de levertijden voor alle projecten vaak op tot ongeveer 3 maanden of langer.


Naar boven
 
Moeten Tigchelkachel of Finoven in onderhoud worden genomen?

Een Tigchelkachel en een Finoven vragen erg weinig onderhoud. Om de 2-5 jaar kunnen wij een controle uitvoeren en eventueel daarbij het inwendige schoon zuigen. Het is aan te raden om dit eens in de drie jaar te herhalen. Dit hangt erg af van uw stookgedrag. De rookgasafvoer (schoorsteen) dient wel elk jaar te worden geïnspecteerd en geveegd. Dit veegstof dient daarna volledig te worden verwijderd.


Naar boven
 
Kan het gewicht van een Tigchelkachel op een houten vloer staan?

Het gewicht van een Tigchelkachel van 600 – 800Kg, kan in veel situaties op een houten vloer rusten. Wel wordt er van te voren gekeken naar de conditie van de betreffende vloer. Mocht het nodig zijn, dan kunnen een paar ondersteuningen er voor zorgen dat het vertrouwd is om tot plaatsen over te gaan. Voor grotere gewichten is een betonnen ondergrond wel noodzakelijk of we maken van te voren een fundering.


Naar boven
 
Heeft elke Tigchelkachel een aparte luchtaanvoer nodig?

Dit is niet bij elke woning noodzakelijk en afhankelijk van de situatie.

  • Bij oudere woningen is het op een kier zetten van een raam voldoende om de kachel van genoeg lucht te voorzien. (Hout verbranden en "natuurlijk" ventileren vindt dan gelijktijdig plaats). Wanneer het hout opgebrand is, kan het raam weer gesloten worden.

 

  • In nieuwe(re) woningen -voorzien van een Balansventilatie (een betere benaming is Garantieventilatie)-, mag ook (toch wel) handmatig worden ‘gelucht’ en kan met een raam op een kier, of via een open ventilatierooster, er voldoende luchtaanvoer zijn. Wanneer het hout opgebrand is, kan het raam of het rooster worden gesloten en neemt de Garantieventilatie het ventileren weer over.

 

  • Alleen bij woningen uitgerust met een mechanisch afzuigsysteem (ventileren vindt plaats op basis van onderdruk), is het aan te raden de kachel een eigen, aparte aanvoerbuis te geven. De luchtaanvoer naar de kachel kan dan vanuit een goed geventileerde kelder of kruipruimte plaats vinden, of via een doorlopende grondbuis in de kachel komen.

Naar boven
 
Verbranden van hout, is dat ook groene energie?

Ja. Hout is geen fossiele brandstof zoals aardgas, kolen en olie. Bij het verbranden van hout komt ook CO2 vrij, maar dat is evenveel als de bomen tijdens hun groei hebben opgenomen. Met het verbranden van hout is er dus geen toename van CO2. We moeten er dan wel voor zorgen dat we zoveel mogelijk hout gebruiken dat nergens anders geschikt (meer) voor is, dat we de bossen duurzaam beheren en oorspronkelijke bossen niet voor dit doel worden gebruikt. Om CO2 in de atmosfeer weer te verlagen is het grootschalig aanplanten van bomen de beste manier om dit te bewerkstelligen. Jonge bomen nemen tijdens de groei grote hoeveelheden CO2 op. Onrendabele stukken grond kunnen eenvoudig worden aangeplant met snel groeiende houtsoorten die later geschikt zijn voor brandhout. Volwassen bomen hebben een geringe opname van CO2 en kunnen worden hiervoor worden gebruikt. De CO2 kringloop blijft zo helemaal gesloten. Lees de uitgebreide informatie:

Bestand Grootte
Bio energie uit hout.pdf 604.58 KB Download

Naar boven
 
Zal een Tigchelkachel elk gebouw kunnen verwarmen?

Zoals u wel zult begrijpen, is alles wat hieronder wordt beantwoord gerelateerd aan de afmetingen van het gebouw.

  • In een ongeïsoleerd gebouw zal een Tigchelkachel weinig, of geen warmtebijdrage kunnen geven.
  • In een matig geïsoleerd gebouw zal een Tigchelkachel gedeeltelijk een warmtebijdrage geven.
  • In een goed geïsoleerd gebouw zal een Tigchelkachel een belangrijke warmtebijdrage kunnen geven.

Naar boven
 
Waar is het gebruik van een Tigchelkachel niet geschikt?

  • In gebouwen waar tijdelijk en vrij snel warmte nodig is, zoals in kerken, sporthallen en vergaderruimtes.
  • In gebouwen met veel glasoppervlak, zoals serres en in kassen.
  • In grote woonboerderijen waarin zich buitengewoon grote woonkamers bevinden.
  • In gebouwen met veel kamers, waarbij deze zich op grote afstand bevinden van de kachel.


Alleen een Kyotokachel aangesloten op een CV systeem, kan in deze gebouwen een bijdrage geven,
wanneer deze (met veel hout) lang achterelkaar, doorgestookt wordt.


Naar boven
 
Zijn de kachels ook een soort houtstook CV?

Een centrale verwarming op houtstook, of een centrale houtkachel?Tegenwoordig is financieel en milieutechnisch gezien het gebruik van brandhout erg aantrekkelijk. Tigchelkachels behalen niet alleen een zeer hoog rendement, ze worden bij voorkeur geplaatst op de meest economische plek, centraal in de woning. Dit heeft namelijk meerder voordelen.

De voordelen voor u op een rijtje gezet;
- Zelfregulerende stralingswarmte (met een hoog behaaglijkheidsniveau).
- Eén keer daags de kachel met hout vullen en verbranden.
- Hoog rendement (dus weinig brandstofverbruik).
- Geen warmtetransport-verliezen én warmte op dié plaats waar dit het meest belangrijk is.

De invloed van de stralingswarmte komt na een dagdeel in de hele woning terecht. En bij regelmatig hout verbranden verdrijft de warme houtkachel de gasketel naar het "bijverwarmingsniveau". Daarbij kan nog worden opgemerkt dat lokaal gewonnen, dus het pure brandhout uit de directe omgeving, financiëel gezien het meest op de aardgaskosten bespaart én het grootste milieuvoordeel behaalt. Theoretisch kan een kubieke meter aardgas worden vervangen door het verbranden van 2 kg hout! Dit betekend dat er voor een gasbesparing van 1000 M3, ongeveer 2000 kg. oftewel ruim 3 kubieke meter brandhout nodig is.

 

Bestand Grootte
ONS STOOKSEIZOEN,.pdf 238.62 KB Download

Naar boven
 
Wanneer ik de hele dag weg ben, heb ik dan wel wat aan een Tigchelkachel?

Dit kan verschillend worden uitgelegd zoals; “Iemand die kortstondig thuis is, zal weinig aan de karakteristieke, continue warmte hebben”.

Echter…. een geheel ander antwoord (van een gebruiker) is ook mogelijk, namelijk; “Elk moment van de dag als ik thuis kom is het binnen een behaaglijke temperatuur. Het enige wat ik hoef te doen is ’s avonds (en dan geniet ik daar van), een of twee uren mijn eigen hout te stoken. Mijn woning wordt daarmee hoofdzakelijk verwarmd en slechts af en toe springt de gasketel maar even bij".


Naar boven
 
Kunt u bij ons langskomen?

 

Om hierop direct met "ja" te antwoorden hangt van een aantal factoren af. Dit heeft te maken met de vaak kostbare reistijd en bijkomende autokosten. Bent u al ver gevorderd in uw afwegingen om voor een Tigchelkachel of Finoven te kiezen en is het beoordelen van de situatie ter plaatse medebeslissend voor deze keuze, dan komen wij u graag persoonlijk en kosteloos adviseren. Maar bent u alleen enthousiast gemaakt door de website of andere "kachelfans", zonder verdere oriëntatie, dan verhoogt dit soort bezoeken maar -onnodig- de prijs van de kachels. U kunt daarvoor beter eerst naar de showroom komen, waar wij diverse modellen en kleuren - brandende - kachels aan u kunnen tonen. Daar kunt u ze dus - geheel vrijblijvend - zien én voelen. Tevens kunt u als u wilt, een uitgebreid informatie- en adviesgesprek met een van onze medewerkers hebben. Het is raadzaam de uitgebreide adviesgesprekken niet op de ‘drukke zaterdagen’ te plannen en het is wenselijk uw bezoek van te voren even aan te kondigen.

 


Naar boven
 
Kunt u dan ook direct een prijsopgave geven?

Ja, er kan direct een prijs bij benadering worden geven. Vaak is het goed om nog even over de verschillende mogelijkheden, die tijdens een gesprek naar voren zijn gekomen na te denken. Een offerte wordt gedaan wanneer alle gegevens zijn verwerkt. Als het u meteen al duidelijk is wat u wenst, dan ontvangt u binnen een week een schriftelijke prijsopgave.


Naar boven
 
FEITEN OVER FOUTEN EN MISVERSTANDEN:

Ook bij warmteaccumulerende HR houtkachels kunnen er een aantal dingen fout gaan. Hieronder volgen een aantal van de meest voorkomende fouten en misverstanden én de oplossingen hiervoor!

 1. De verwachtingen van de warmteafgifte worden hoog geschat. Veel mensen denken dat deze grote warmteaccumulerende houtkachels veel warmte afgeven en speciaal voor grote ruimtes zijn bedoeld. Dit is niet juist. Een grote warmteaccumulerende houtkachel geeft juist een getemperde warmte, altijd een zeer beheerste warmtebemoeienis, gelijkmatig verspreid over een hele dag!

 2.  De ochtendstook of een avondstook?
‘s Avonds stoken is in de regel de belangrijkste moment,  A/ omdat de meesten onder ons hiervoor dan de tijd vrij hebben en B/ ook het opwarmen/het warm houden van de kachel en de woonkamer vindt dan het beste plaats. Een ochtendstook kan het beste alleen op de donkere (koude) dagen van het jaar plaats vinden.

 3.  Het huis is (nog) niet geïsoleerd. Oudere woningen in hartje winter op een behaaglijke temperatuur brengen, vraagt veel warmte. Een accumulerende houtkachel geeft een erg getemperde warmte met een begrensde capaciteit (een soort basiswarmte). Wil men én behaaglijk wonen én zuinig stoken, dan is isoleren dus een voorwaarde! Of met behulp van de CV-gasketel, of een andere verwarmingsbron gaan bijverwarmen.

 4.  Men probeert de kachel sterk te belasten. Het is niet mogelijk een houtkachel die gemaakt is om warmte over een lange tijd af te geven, plotseling veel hitte te laten geven. Zelfs over langere periode achterelkaar blijven stoken -anders dan wordt voorgeschreven- zal weinig meer  warmteresultaat geven. Kachel én rookkanaal worden dan alleen maar zwaar belast. Geef dit type kachels ruim de tijd om hun warmte-invloed te laten afgeven.

5.  De stookkamer wordt te vol gezet. Wanneer een stookkamer té vol wordt gezet, dan kan er niet een optimale verbranding plaatsvinden en ontstaat er toch weer rook. Een stookkamer minder vol zetten is vaak al genoeg. Het aantal kilo’s hout per sessie voor een Tigchelkachel en een Finoven is 1/100 van het kachelgewicht. Een portie brandhout een keer afwegen geeft een indicatie voor de volgende stookbeurten. De gewichten van de kachels vindt u in de pdf: : Technische specificaties. Zie ook de pdf: Stookwijzer technische specificaties. Zie ook de pdf: Stookwijzer

6.  Nastook. Een oude stookgewoonte, nog een navulling,  is om verschillende reden af te raden.  A/ omdat de stookkamer nog heet is gaat het hout enorm snel ontbranden, wat een onvolledige verbranding, plus veel rookontwikkeling betekent. En B/ een correcte opstapeling in de stookkamer vindt hiermee tevens niet plaats, waardoor de efficiëntie afneemt. Later (veel later) opnieuw een keer hout inbrengen en opnieuw aansteken is het meest economisch .

7.  Het hout blijkt, na jaren opgeslagen te zijn, toch niet droog genoeg. Met hout dat een vochtigheid heeft dat hoger is dan 18%, is het niet mogelijk een optimale verbranding te realiseren en het warmteresultaat valt hierdoor vaak tegen. Vooral bij harde houtsoorten valt "door en door droog" vaak tegen. Lichte soorten brandhout drogen veel sneller en kunnen, mits gekloofd en open opgestapeld, binnen een jaar winddroog zijn. Een te hoge houtvochtigheid gissen geeft "sissen"! (u ziet het vocht tijdens het stoken uit het hout schuimen, alsof het kookt). Schaf voor het kunnen meten een goede houtvochtmeter aan en controleer het hout hierop regelmatig. Meer informatie staat in de bijlage Houtvoorbereidingen.

8.  Binnen nog nadrogen. Binnen het hout  nog nadrogen kan de vochtigheid lager maken. Er is dan wel kans dat (on)gedierte, dat zich op en onder de schors bevindt, mee naar binnen wordt gehaald en binnen gaat ontwaken.

9.  Nadrogen in de kachel. Ondanks de waarschuwingen(!!!), zijn er mensen die (eventueel te vochtig) hout gaan nadrogen in een nog warme kachel. ABSOLUUT AF TE RADEN! Hiermee bestaat namelijk de kans dat het hout spontaan en ongecontroleerd gaat ontgassen. Er is daarbij zelfs kans op een ware gasexplosie! Blijft u hiervan bespaard, dan koelt -door het verdampen van vocht- de kachel sterk af. Er is dus per saldo geen enkele winst mee te behalen. Het drogen van brandhout moet volledig buiten (of eventueel naast) de kachel plaats vinden, anders kan men beter gedroogde houtbriketten gaan verbranden of nog één of twee jaar gas blijven stoken.

10.  Stoken op een aslaag. Een laag as beïnvloedt de luchttoevoer nadelig! As dus regelmatig verwijderden.

11.  Warmteaccumulerende kachels warmen kortstondig op, met een heel groot vuur. Bijna helemaal goed..! Warmteaccumulerende houtkachels branden in vergelijking met "gewone" metalen kachels inderdaad kort en hevig. Echter, een té groot vuur( in een té korte tijd) is niet wenselijk omdat het niet efficiënt te benutten is. Dit té grote vuur ontstaat wanneer de portie’s brandhout te heftig ontbranden. Dit komt door; A/ de stookkamer te vol plaatsen, B/ te veel dun brandhout, of C/ veel van een harsrijke houtsoort, of de combinatie van A+B+C. Ook het achterhaalde van-onderen-aansteken, levert een té "explosief" vuur. Een bovenop aangestoken vuur brandt ook flink, maar door de gelijkmatiger vuuropbouw tevens véél efficiënter!

 

Bestand Grootte
Stookwijzer.pdf 175.47 KB Download

Naar boven